kopa
להלן מבחר מן הקופות הנמכרות בחנות
תמונה נתונים שם המוצר
euro 2000 קופה-מחשב אידאלי למסעדות/מרקטים למניהם הקופה בעלת יכולות למערכת גיבוי ,מערכת סריקה , איכסון של עד 6000 קודים +
הוספת לוגו העסק +
הקופה עובדת בנוסף על סוללה, יכולת עבודה של עד 6 שעות +
קופה קלה ביותר ומתנידת +
Euro 2000
elcom logo
Samsung ER-290 קופה בסיסית, עם 12 מחלקות או 12 מחירים קבועות,3 אמצעי תשלום
הקופה מתאימה לכל בעלי העסקים הקטנים ובינוניים ,ניתן לקנות עם מגרה קטנה \גדולה
ER290 סמסונג samsung logo
Gold 215 קופה גולד קלאסית בעלת 6 מחלקות\מח' קבועים, נייר כימי ,מתאימה
ביותר לעסקים קטנים
GOLD 215 JCM
jcm logo
Samsung 650 הדור החדש של הקופות התומכות בעברית, ה-650 מגיע עם מסך דיגיטלי התומך
בעברית, טבלת מחלקות(כ-60 פריסטים) במקשי מגע ומגירה גדולה
:לקופה ניתן להוסיף
מדפסות בונים (למטבח, בר וכ'ו)מהירה+
משקל+
בר-קוד+
סמסונג 650
samsung logo
Gold 225 קופה חזקה, עמידה וחסכונית מתאימה לעסקים בינוניים כגון: מרכולים, פיצוציות
קופה בעלת 12 מחלקות\מח' קבועים
Gold 225 JCM
jcm logo
Tawa 1000n קופה בסיסית ופשוטה דומה מאוד לגולד 215 ,עם כ-10 מחלקות\מח' קבועים
עובדת עם נייר כימי וניתן להשיג מגרה גדולה\קטנה
טאוואה 1110
towa logo
Casio 240 קופה בסיסית ופשוטה דומה מאוד לגולד 215 ,עם כ-4 מחלקות\מח' קבועים
עובדת עם נייר כימי וניתן להשיג במגרה גדולה\קטנה
Casio 240
casio logo
Casio T100 קופה בסיסית מהדור החדש,מתאימה לעסקים קטנים עם 24 מחלקות \מח' קבועים
בעברית מלאה והדפסה על-גבי נייר טרמי ,מגירה כפולה למסמכים וחסכונית בנייר
Casio T-100 casio logo
Casio T-200 קופה קלאסית לבתי קפה ומקומות בילויי עם אפשרות לפתיחת שולחנות ו30 פריסטים הדפסה על נייר טרמי ובעברית מלאה ,מגיע עם מגירה כפולה Casio T-200
casio logo
Casio T100 קופה המיועדת למסעדות ולבתי קפה-עם אפשרות ליציאה מדפסות(למטבח, לבר),אפשרות
LCD פתיחת שולחנות ,הדפסה על נייר טרמי ,112 פריסטים ומסך
Casio TE-4000 casio logo
Casio TK-2300 LCD קופה המיועדת למסעדות ולבתי קפה-עם אפשרות ליציאה מדפסות(למטבח, לבר),אפשרות
LCD פתיחת שולחנות ,הדפסה על נייר רגיל ,102 פריסטים ועבודה עם חלונות
Casio TK-2300 LCD
casio logo
Jet S405 קופה בסיסית ופשוטה המדפיסה על גבי נייר כימי עם 20 מחלקות\מח' קבועים JET S405
jet logo

עזרים ספירת מטבעות תוכנות משקלים ראשי
מכונות חישוב תיקונים אשראי מצלמות אקדחי מחירים